品牌:
全部
CTC
屬性:
AC240-1D/2D/3D/6D微小超高頻響振動傳感器

 • 0.6-25000Hz頻響
 • 體積小,20克重量
 • 高達5000沖擊保護
 • IP68防護等級,60米防水
類型 IEPE/ICP
量程 50 g
重量 20克
AC140-1D/2D/3D/6D/6N微小型振動傳感器

 • 無可比擬的低價
 • 微型
 • 重量20克
 • 氣密封裝,IP68防護等級
類型 IEPE/ICP
量程 50 g
靈敏度 100 mV/g
重量 20克
AC244-1D/2D/3D/6D高頻微小振動傳感器

 • 0.6-15000 Hz頻響
 • 微型設計,高度低
 • 重量60克
 • IP68防護等級
類型 IEPE/ICP
量程 50 g
重量 60克
AC144-1D/2D/3D/6D/6N微小型振動傳感器

 • ±50 g peak 量程
 • 0.6-15000 Hz頻響
 • 微型設計,高度低
 • 重量60克
 • 2針 mini-MIL 軍標接頭
類型 IEPE/ICP
量程 50 g
靈敏度 100 mV/g
重量 60克